Vokterhunder - litt informasjon

I de siste årene har rovdyrene i Norge økt i antall. Gaupe, jerv, ulv og bjørn har økt betydelig i antall, i tillegg til kongeørn. For sauebonden har dette blitt et stort problem. I rovdyrutsatte områder er det flere steder ikke mulig å slippe beitedyr i utmark. Vi har imidlertid et "våpen" som kan settes inn for at beiterettighetshavere kan slippe dyra sine uten at de blir tatt av rovdyr. Vokterhunder holder rovdyr unna beitedyr, og jager disse slik at vi unngår å få buskapen skamfert og drept.

Det finnes ulike typer vokterhunder. Felles for alle er at de i motsetning til gjeterhundene er store og lyse hunder. Vi har vokterhunder som lever sammen med sauene våre, og i beitesesongen tar vi på oss oppdrag for ulike beitelag for å holde rovdyra vekk fra saueflokkene. I flere år har hundene våre utført denne oppgaven. Vi selger valper som er preget på sau og som er klare til å flytte til andre buskaper.